Фінансова Компанія «СІТІ ФІНАНС» надає фінансові послуги: надання послуг з факторингу.
Тарифи на надання послуг
Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість (з надання послуг факторингу)
Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги
Взаємодія з іншими фінансовими установами
Примірні договори
Правила надання послуг
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КЛІЄНТІВ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ «ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»
Реквізити органів, які здійснюють державне регулювання з питань захисту прав споживачів:
Інформація про колекторські компанії, що діють в інтересах Компанії при врегулюванні простроченої заборгованості:
Для клієнтів Інформація про договори, за якими Компанією надаються фінансові послуги Клієнтам, що розкривається відповідно до статті 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»