У відповідності до вимог Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії” введеного в дію від
01.01.2024 року та постанови Правління Національного банку України № 199 “Про затвердження Положення
про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових
послуг”, що набрала чинності від 29.12.2023 року, повідомляємо, що 11.03.2024 Національним банком України
внесено запис до ДРФУ про переоформлення ліцензії ТОВ “ФК “СІТІ ФІНАНС” (код за ЄДРПОУ 39508708) на
провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку
цінних паперів), а саме на надання послуг з факторингу на ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом
надання послуги – факторинг.

Посилання на Витяг із Державного реєстру фінансових установ.